خدمات

 *** فرم درخواست آزمايش در آزمايشگاه مركز پژوهشي كشت بدون خاك دانشگاه صنعتي اصفهان *** آزمايشگاه مرکز پژوهشي کشت بدون خاک با دارا بودن دستگاه جذب اتمي، کوره الکتريکي، سانتريفيژ يخچال دار...
فرم درخواست كسب تجربه در گلخانه مركز پژوهشي كشت بدون خاك (تنها دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان) گلخانه مركز پژوهشي كشت بدون خاك با مساحت 600 مترمربع به سيستم­هاي گرمايشي و سرمايشي پيشرفته مجهز مي­...

تحت نظارت وف ایرانی