معرفی

مركز پژوهشي كشت بدون خاك با هدف بومي كردن اطلاعات در زمينه جنبه هاي مختلف سيستمهاي كشت بدون خاك، شامل سازه ، بستر كاشت، فرمولاسيون محلول غذايي، مديريت تغذيه اي و آفات و بيماري ها و همچنين راه هاي مبارزه با آنها، تهيه بسترهاي كشت مناسب از تركيبات محلي و ارزان و آموزش دانشجويان در جهت كارآفريني پس از فراغت از تحصيل راه اندازي گرديده و مجهز به سيستمهاي هيدرو پونيك، آزمايشگاه (آناليز آب، خاك و گياه) احداث شده است. بخشي از اين مركز به انجام كارهاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي و طرح هاي تحقيقاتي اساتيد در ارتباط با آب و گياه در شرايط كنترل شده اختصاص يافته است.

 

آدرس:

اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان - مركز پژوهشي كشت بدون خاك

تلفن: 33913530 031

فاكس: 33913530 031

ايميل:

تحت نظارت وف ایرانی