آزمايشگاه

 *** فرم درخواست آزمايش در آزمايشگاه مركز پژوهشي كشت بدون خاك دانشگاه صنعتي اصفهان ***

آزمايشگاه مرکز پژوهشي کشت بدون خاک با دارا بودن دستگاه جذب اتمي، کوره الکتريکي، سانتريفيژ يخچال دار با دور 30000 دور در دقيقه، دستگاه ديونايزر به روش اسمز معکوس، اسپکتروفوتومتر، خشك­ كن تهويه­ دار، pH متر، EC متر، شيکر، ترازوي ديجيتال و ميکروسکوپ آماده ارائه خدمات آزمايشگاهي به دانشجويان، محققين و پژوهشگران مي ­باشد.

            

 آزمايشات

آزمايش­هايي که در اين مرکز با توجه به امكانات موجود انجام مي­شود عبارتند از:

  • اندازه­ گيري غلظت عناصر مس، آهن، سرب، منگنز، باريم، کادميم، کروم، کبالت، جيوه، موليبدن، منيزيم، نيکل، واناديم، روي و تيتانيوم با دستگاه جذب اتمي
  • اندازه­ گيري فسفات به روش اسپکتروفتومتري
  • اندازه­ گيري سختي کل (Mg و Ca) به روش تيتراسيون
  • اندازه­ گيري قليائيت (کربنات­ها و بي­کربنات­ها) به روش تيتراسيون
  • اندازه­ گيري سولفات به روش سنجش وزني
  • اندازه­ گيري کلرايد به روش نقره­سنجي
  • اندازه­ گيري pH
  • اندازه­ گيري هدايت الکتريکي
  • هضم اسيدي

تحت نظارت وف ایرانی